VDO ดูดไขมัน

Home / VDO ดูดไขมัน

[รีวิว] ดูดไขมัน "ต้นแขน" บอกลา…แขนปลิ้น

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน "ต้นแขน" FIT&FIRM

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน "ต้นแขน" FIT&FIRM

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน หน้าท้อง พุง 3 ชั้น Ep.1/2

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน หน้าท้อง พุง 3 ชั้น Ep.2/2

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน "หน้าท้อง" พุงปลิ้น จัดการได้

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน หน้าท้อง ห่วงยาง เอวS

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน ต้นขา "แผลเล็ก เจ็บน้อย"

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน "ต้นขา" ขาใหญ่ Size ไหนก็จัดการได้

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน ต้นขา "ชิวเวอร์ ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ต้องวางยาสลบ"

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน "ต้นขา" เปลี่ยนขาล่ำ เป็นขาเรียว
 
*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

[รีวิว] ดูดไขมัน "ต้นขา" เหลาขาเรียว
 
*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

 [รีวิว] ดูดไขมัน "เติมไขมัน" 

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

 [รีวิว] ดูดไขมัน "เติมไขมัน" หน้าผาก เสริมโหงว รับทรัพย์ 

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ

 [รีวิว] ดูดไขมัน "เหนียง" คาง2ชั้น 

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ